Hopp til innhald

Tancred Ibsens Den store barnedåpen fra 1931
  1. Home
  2. NDLA filmChevronRight
  3. FilmkunnskapChevronRight
  4. FilmhistorieChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Filmhistorie

Filmhistoria består av ulike trendar og epokar. Måten filmar blir laga på og korleis dei blir fortalde, blir påverka av tidlegare epokar, av strøymingar i samtida og av teknologisk utvikling.

Tancred Ibsens Den store barnedåpen fra 1931

Endring i teknologi har opp gjennom filmhistoria bidrege til å endre filmspråket. Dei første filmane som blei laga, var stumfilmar i svart-kvitt. Den første norskproduserte filmen med lyd fekk vi i 1931.

I nyare tid ser vi at digitalisering og nye spesialeffektar har gitt filmskaparar fleire og meir avanserte visuelle verkemiddel.

Eit anna element som påverkar uttrykket i filmar, er strøymingar og hendingar i samfunnet filmane blir laga i. I tillegg spelar det ei rolle kva for historier som blir rekna for å vere viktige å fortejle i samtida.

Emne

Filmhistorie

  • «Den store barnedåpen» (1931) blir rekna som Noregs første lydfilm. Filmen er basert på eit skodespel av Oskar Braaten og er regissert av Tancred Ibsen.

  • Gategutter

    Norsk klassikar om gutar på austkanten i 20-åra.

Læringsressursar

Filmhistorie