Hopp til innhald

  1. Home
  2. NDLA filmChevronRight
  3. FilmkunnskapChevronRight
  4. FilmanalyseChevronRight
  5. Rebel (Bihttoš)ChevronRight
  6. Analyser Rebel (Bihttoš)ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Analyser Rebel (Bihttoš)

Dokumentarfilmen til Elle-Máijá Tailfeathers nyttar ulike teknikkar som animasjon, gamle fotografi og rekonstruksjonar. Filmen handlar om filmskaparen sin eigen familie og beskriv korleis det er å vekse opp med foreldre som tilhøyrer to ulike urfolks-grupper; den samiske og den blackfoot-indianske.

Animert bilde fra filmen Rebel. Foto.
Rebel (Bihttoš)

Sjå først filmen Rebel (Bihttoš). Bruk deretter denne skrivemalen når du jobbar med filmanalysen.

Læringsressursar

Rebel (Bihttoš)

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale