Hopp til innhald

  1. Home
  2. NDLA filmChevronRight
  3. Analyser Rebel (Bihttoš)ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Analyser Rebel (Bihttoš)

Dokumentarfilmen til Elle-Máijá Tailfeathers nyttar ulike teknikkar som animasjon, gamle fotografi og rekonstruksjonar. Filmen handlar om filmskaparen sin eigen familie og beskriv korleis det er å vekse opp med foreldre som tilhøyrer to ulike urfolks-grupper; den samiske og den blackfoot-indianske.

Animert bilde fra filmen Rebel. Foto.
Rebel (Bihttoš)

Sjå først filmen Rebel (Bihttoš). Bruk deretter denne skrivemalen når du jobbar med filmanalysen.