Hopp til innhald

 1. Home
 2. NDLA filmChevronRight
 3. FilmkunnskapChevronRight
 4. FilmanalyseChevronRight
 5. Rebel (Bihttoš)ChevronRight
 6. Interaktivt filmstudieark til Rebel (Bihttoš)ChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

 

Etter å ha gjennomgått læringsstien skal du

 • kunne gjere greie for kva som er meint med urfolk, og vite kva for rettar urfolk i verda har
 • ha sett filmklipp og jobba med oppgåver om urfolk
 • vite kven filmskapar Elle-Máijá Tailfeathers er
 • ha sett og analysert Elle-Máijá Tailfeathers sin animerte dokumentarfilm Rebel (Bihttoš)

Før du byrjar: 

Samane er Norden sitt urfolk. Omtrent halvparten av den samiske befolkninga bur i Noreg. Det bur også samar i Sverige, Finland og Russland.

 • Kjenner du til andre urfolk i verda? 
 • Kvar bur dei?
 • Kva filmar eller bøker kjenner du til som handlar om urfolk?