Hopp til innhald

En vei formet som en filmstripe strekker seg mot horisonten. Manipulert foto.
  1. Home
  2. NDLA filmChevronRight
  3. FilmkunnskapChevronRight
  4. FilmanalyseChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Filmanalyse

Filmanalyse handlar om å studere dramaturgien og forteljeteknikken i filmen. Det kan hjelpe deg til å fange den djupare meininga i filmen, og gjere deg til ein meir kritisk mediebrukar.

Ein veg forma som ei filmstripe strekkjer seg mot horisonten. Manipulert foto.

Filmanalyse er noko du skal jobbe med i fleire fag som til dømes mediefag, norsk og engelsk. På same måte som når du i analyse av bøker er på jakt etter å finne ut av kva forfattaren vil med teksten, skal du i ein filmanalyse undersøkje kva filmen fortel på eit djupare plan.

Filmanalyse kan lære deg mykje om filmspråk og om film generelt, og ein kan leggje vekt på mange sider ved filmmediet. Om du vel å undersøkje den dramatiske oppbygginga i filmen, karakterar, sjanger, bruken av filmatiske verkemiddel eller temaet for filmen, kjem an på kva for spørsmål du ønskjer å få svar på i analysen.

Læringsressursar

Filmanalyse

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale