Hopp til innhald

Norsk

Skriftleg tekstskaping

Når du skriv, har du tid til å planleggje, endre og forbetre teksten din. Til gjengjeld må du vere endå meir mottakarmedviten enn når du snakkar, for lesaren kan ikkje spørje deg om noko skulle vere uklart. Ein velskriven tekst er til hjelp for lesaren – og mykje morosamare å lese!

Å skrive kreativt

Kreativitet er ikkje noko nokon berre har, og som plutseleg "dukkar opp". Dei gode ideane og nye innfallsvinklane kan alle oppdage, men det krev litt innsats. Lær deg korleis tekstane dine kan bli kreative!

Læringsressursar

Å skrive kreativt