Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Skriftleg tekstskapingChevronRight
  4. Å skrive fordjupingsoppgåveChevronRight
  5. Forsking gir deg ny kunnskapChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Forsking gir deg ny kunnskap

Direkte omsett kan ordet vitskap forståast som det å skape ny viten. Ein forskingsprosess er altså ein planlagd prosess som skal føre fram til ny kunnskap.

En krøllete gul lapp formet som en lyspære. Foto.

Å skape ny kunnskap

Idémyldring

Prosessen startar gjerne med at de har eit tema de gjerne vil finne ut noko meir om. Når de skal velje tema, kan det vere lurt å starte med ei idémyldring.

Først kastar de fram tema og problemstillingar som de har lyst å utforske. Deretter kan de sortere ideane og finne fram til eit tema som de synest er særleg interessant. Eit forskingsprosjekt krev innsats, derfor er det viktig at temaet er engasjerande og at alle har lyst til å jobbe med det.

Avgrensing

I neste omgang må de prøve å avgrense temaet til ei konkret problemstilling. Formålet med avgrensinga er å formulere eit presist spørsmål som de vil vere i stand til å svare på innanfor rammene for prosjektet.

Læringsressursar

Å skrive fordjupingsoppgåve