Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Skriftleg tekstskapingChevronRight
  4. Å skrive fordjupingsoppgåveChevronRight
  5. ForskningsprosessenChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du ha fått god innsikt i dei ulike trinna i ein forskingsprosess.

Denne kunnskapen kan du ta med deg i arbeidet med fordjuping i emne innan samfunnsfag og humanistiske fag.

Innhaldet i læringsstien er utarbeidd for NDLA av Holbergprisen i skolen, som kvart år arrangerer ein konkurranse der dei deler ut prisar til dei beste elevforskingsprosjekta innan desse fagfelta.