Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Kritisk tilnærming til tekstChevronRight
  4. KjeldebrukChevronRight
  5. Navigasjon og nettsøkChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Etter arbeidet med denne stien skal du:

  • vite kva som er typisk for navigasjon og lesing på nett

  • kjenne til og bruke strategiar for kjeldesøk og organisering av kjelder

  • forstå kva slags betyding systematisk arbeid med kjelder har når du skal løyse problemstillinger