Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Kritisk tilnærming til tekstChevronRight
  4. KjeldebrukChevronRight
  5. Opphavsrett og personvernChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • forstå kva eit åndsverk er, og kjenne til viktige prinsipp i åndsverklova
  • vite kva det vil seie å ha opphavsrett, og korleis ein kan merkje opphavsrettar ved publisering
  • forstå kvifor personvern er viktig, og kjenne til viktige prinsipp i personvernlova
  • vite kva for reglar som gjeld for publisering av bilete, og kunne bruke desse reglane i eigen produksjon