Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Språket som moglegheitChevronRight
  4. Retorikk og argumentasjonChevronRight
  5. RetorikkChevronRight
  6. Hald ein tale ved skulestartChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Hald ein tale ved skulestart

I samband med oppstart av skuleåret blir du beden om å halde ein kort appell for nye elevar på skulen din. Talen skal vare i maksimum fem minutt. Du vel sjølv tema.

Oppgåve

  1. Form ut manus til talen din i tråd med det du har lært om retorikk.
  2. Framfør talen for klassen.
  3. Be medelevar om munnleg tilbakemelding på talen din. Tilbakemeldinga skal ta utgangspunkt i det klassen har lært om retorikk. Hugs å bruke dei fagomgrepa de har lært.

Læringsressursar

Retorikk

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale