Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som moglegheitChevronRight
 4. Retorikk og argumentasjonChevronRight
 5. RetorikkChevronRight
 6. RetorikkChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øvelse

Retorikk

Oppsummeringsspørsmål

 1. Kva er retorikk?
 2. Kvar kjem ordet frå?
 3. Kven blir også kalla for retorikkens far, og kvifor?
 4. Forklar omgrepa etos, logos og patos.
 5. Kva er det overordna målet med desse tre retoriske grepa?
 6. Korleis kan ein talar styrkje truverdet sitt? Nemn gjerne fleire moment enn dei som står i teksten.
 7. Kva for fasar består arbeidet med ein tale av?
 8. Kva er dei fire krava vi stiller til ein retorisk god tekst?
 9. Gjer greie for kva desse krava går ut på.
 10. Kvifor er språklege bilete og eksempel godt eigna til å framkalle kjensler og engasjement?
 11. Kvifor er klangen og rytmen i ord og setningar viktige i ein tale?
 12. Kvifor kan kunnskap om retorikk vere nyttig for deg?

Læringsressursar

Retorikk

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale