Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som moglegheitChevronRight
 4. Retorikk og argumentasjonChevronRight
 5. RetorikkChevronRight
 6. Kairós: rett ord til rett tidChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Kairós: rett ord til rett tid

Taleskriving

Svar på spørsmåla nedanfor

 1. Forklar omgrepet kairós; nemn òg to uttrykk som kan brukast som synonym til kairós.
 2. Kva er jobben til Mina Gerhardsen?
 3. Gerhardsen listar opp ei rekkje forhold som ho må ta omsyn til når ho skal utforme ein tale. Nemn dei.
 4. I videoen får vi sjå Jens Stoltenberg i to ulike talesituasjonar. Kva for talesituasjonar er dette?
 5. Kva er Gerhardsens (litt humoristiske) definisjon på ein god tale?
 6. Kva for funksjon har innleiing, hovuddel og avslutning i ein politisk tale, slik ho ser det?
 7. Kva er det største utfordringa for ho når ho skriv ein tale for ein annan person?
 8. Korleis samarbeider ho med Jens Stoltenberg om talane han skal halde?
 9. Korleis kan ein politisk tale bli interessant for ein vanleg borgar?
 10. Kven kvalitetssikrar innhaldet i talane til statsministeren, og kvifor?
 11. Kva kan lyfte ein tale frå "grei" til "glitrande"?
 12. Kva for eit råd kjem ho med til slutt?

Læringsressursar

Retorikk