Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som moglegheitChevronRight
 4. Retorikk og argumentasjonChevronRight
 5. RetorikkChevronRight
 6. Bedre HMS med kjensler?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Bedre HMS med kjensler?

Bruk kampanjevideoen som modell og inspirasjon for å lage ein informasjonsvideo eller annonse om eit tema innan HMS i programområdet ditt.


Oppgåve

Del 1: Sjå filmen frå kampanjen "Mamma presenterer"

Del 2: Svar på spørsmåla individuelt og skriv ned svara.

 1. Kva er bodskapen i denne kampanjefilmen?
 2. Kven er målgruppa for kampanjen?
 3. Korleis får de vanlegvis informasjon om HMS?

Del 3: Diskuter i grupper.

 1. Kvifor er mora til sjåføren med i denne filmen om HMS for utanlandske langtransportsjåførar?
 2. Kva er forskjellar mellom meir standard informasjonsmateriale om HMS og denne filmen?
 3. Korleis trur de bodskapen i filmen treffer målgruppa?

Del 4: Prøv sjølv.

 1. Vel eit tema frå HMS som er spesielt viktig i fagområdet ditt.
 2. Hent inspirasjon frå denne videoen og lag ein idé til ein film eller annonse om dette temaet. Tenk på at de skal påverke ei yrkesgruppe til å følgje gode tryggingsrutinar på jobb ved å spele på kjensler.


Læringsressursar

Retorikk

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale