Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som moglegheitChevronRight
 4. Retorikk og argumentasjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Retorikk og argumentasjon

Retorikken eller talekunsten handlar om å overtyde publikum. Då må du kunne argumentere, du må framstå som truverdig og du må vekkje dei rette kjenslene hos publikum.

I bakgrunnen NOAH-leiar Siri Martinsen som held ein appell. I forgrunnen ein stor ulvefigur i papp. Foto.
12.01.2019: Siri Martinsen, leiar for NOAH, held appell under ei folkemarkering for å bevare ulv og andre rovdyr i Noreg. NOAH har valt kraftige verkemiddel i tekst og bilete!

Argumentasjon i tale og skrift

Retorikken som fag blei utvikla av dei gamle grekarane for over 2000 år sidan. Gode taleferdigheiter var heilt naudsynte i eit samfunn der det meste av kommunikasjonen var munnleg. Ville ein få innverknad og nå fram med synspunkta sine, måtte ein personleg overtyde publikum der og då.

I dag argumenterer vi både munnleg og skriftleg. Vi diskuterer med vener eller på jobben, og vi skriv debattinnlegg og deltar i nettdiskusjonar. Vi sender jobbsøknader og prøver å overtyde på jobbsamtale. Retoriske ferdigheiter har vi alltid bruk for!

Emne

Retorikk og argumentasjon

 • Retorikk

  Lær viktige retoriske fagomgrep og velprøvde oppskrifter, og analyser bruken av retoriske grep og verkemiddel i skriftlege, munnlege og samansette tekstar.

 • Argumentasjon

  Lær deg fagomgrepa du treng for å beskrive og analysere saksargumentasjonen i ein tekst.

 • Talar

  Lær å førebu, gjennomføre og vurdere enkle talar.