Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som moglegheitChevronRight
 4. SakprosaChevronRight
 5. EssayChevronRight
 6. En omdiskutert bokChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

En omdiskutert bok

Spørsmål til teksten

 1. Det nye testamentet er her omtalt som eit litterært verk. Nemn andre måtar å nærme seg Bibelen respektive Det nye testamentet på.
 2. Meldaren brukar nokre fagomgrep frå litteraturvitskapen i teksten sin, for eksempel oppvekstroman, kortprosa og show, don’t tell. Slå opp og forklar desse uttrykka.
 3. Meldaren nemner forteljinga om Job (frå Det gamle testamentet). Gjer kort greie for handlinga i Jobs bok
 4. Kva ser meldaren som dei sterke og svake sidene i boka med tanke på form, innhald og bodskap?
 5. Er meldaren flink til å underbyggje vurderingane sine?
 6. ”En omdiskutert bok” er kanskje ein litt tam tittel. Lag ein ny tittel som fangar opp noko av det meldaren ser på som viktigast.
 7. Val av sjanger er éin av reiskapane ein skribent har i verktøykassa si. Kva oppnår Jarle Håkon Sveen med sjangervalet sitt i dette tilfellet?
 8. Nokre lesarar vil kanskje påstå at det blir heilt feil å omtale og analysere Det nye testamentet på den måten som Sveen gjer her. Kva meiner du om det?
 9. Gi ei kort personleg vurdering av teksten.

Læringsressursar

Essay