Hopp til innhald

Norsk

Språket som moglegheit

Språket tilbyr oss ei mengde verktøy slik at vi kan få sagt alt vi vil – iallfall nesten! Og som overalt elles: Øving gjer meister. Vi må øve på lesing, skriving og munnleg kommunikasjon slik at vi heile tida blir dyktigare språkbrukarar.

Sakprosa

Dei fleste tekstane vi les, er saktekstar. Felles for saktekstane er at dei handlar om røyndomen, om verda vi lever i. Utover dette kan saktekstar vere svært ulike. Alt frå matoppskrifter, tryggleiksinstruksar, møtereferat og nyheitsartiklar til brev, kåseri og essay er saktekstar.

Læringsressursar

Sakprosa

SubjectEmne

Fagstoff

Essay

Essayet er gjerne omtalt som ei vandring i eit tema, der den som skriv beveger seg i eit hovudemne, men vekslar mellom subjektive meiningar, refleksjonar, sitat og saksopplysingar. Målet er å sette eit nytt lys på temaet, ikkje å kome fram til eit svar eller ein konklusjon.

Læringsressursar

Essay