Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Språket som moglegheitChevronRight
  4. Samansette tekstarChevronRight
  5. Bobler og effektlydar i teikneseriarChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Bobler og effektlydar i teikneseriar

Teikneseriar bruker ulike teknikkar for visuell framstilling av lyd. Dialogar blir gjerne vist i form av bobler. Effektlydar teiknar ein gjerne inn som eigne grafiske element i biletet.

Bobleforma gir tilleggsinformasjon

Lyddelen i seriane kjem vanlegvis som bobler. Bobleforma viser om lyden er høg eller låg, brå eller vedvarande. Ho viser også kor lyden eller stemma kjem frå og kva for type lyd det er.

Eksempler på bobler og effektlyder.ilustrasjon.
Bobler og effektlyder

Effektlyd

Effektlyd er lyd som kjem i tillegg til dialog. Effektlydar teiknar ein gjerne inn som eigne grafiske element som blir ein del av biletet, som i eksemplet nedanfor:

Effektlyder.ilustrasjon.
Effektlyder

Læringsressursar

Samansette tekstar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter