Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Språket som moglegheitChevronRight
  4. Samansette tekstarChevronRight
  5. Kjenn att utsnitt, kameravinklar og linjerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øving

Kjenn att utsnitt, kameravinklar og linjer

Undersøk kva komposisjonsprinsipp som er brukte i bileta, og reflekter over kva dei har å seie for bodskapen.

For kvart bilete:

Reflekter over korleis utsnitt, kameravinklar og linjer bidreg i formidlinga av bodskapen.

Læringsressursar

Samansette tekstar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar