Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Språket som moglegheitChevronRight
  4. Samansette tekstarChevronRight
  5. Korleis blir karakterane i filmen introduserte?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Korleis blir karakterane i filmen introduserte?

I denne oppgåva skal du studere korleis hovudkarakterane blir introduserte i anslaga til to spelefilmar og ein kortfilm.

Gammel mann blir gjennomlyst med røntgenapparat. Foto.
Scene frå kortfilmen Tuba Atlantic

Oppgåve

Sjå anslaga til filmane

  1. Lag ei liste over kva for eigenskapar dei karakterane som blir introduserte i anslaga har.
  2. Kva rolle trur du desse karakterane er tiltenkte i resten av handlinga?
  3. Nemn fleire eksempel på korleis inntrykket av karakterane i dei tre filmane blir underbygd reint visuelt.
  4. Kva for informasjon gir dialog og voice-over om karakterane?

Læringsressursar

Samansette tekstar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar