Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Språket som moglegheitChevronRight
  4. Samansette tekstarChevronRight
  5. Halvbroren frå bok til filmChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Halvbroren frå bok til film

Ei oppgåve eignar seg som tverrfagleg prosjektoppgåve eller fordjupingsoppgåve i eit samarbeid mellom norsk og mediefag.

Dramaserien Halvbroren bygger på ein roman av Lars Saabye Christensen. Sjå intervjuet med romanforfattaren i programmet Bokbadet då romanen kom ut i 2001 (28 min).

Les deretter romanen Halvbroren og sjå dramaserien Halvbroren som blei send på NRK i 2013.

Fordjupingsoppgåve

Skriv ei fordjupingsoppgåve om Halvbroren sin veg frå roman til dramaserie, der du spesielt fokuserer på følgjande:


  • Forskjellen mellom bokmanuset og filmmanuset. Kva er teke bort? Er noko lagt til? Kvifor er det gjort?
  • Forteljarperspektivet i romanen samanlikna med forteljarperspektivet i dramaserien.
  • Dramaturgien i romanen samanlikna med dramaturgien i dramaserien.
  • Persongalleriet, eigenskapane til personane, og korleis dei utviklar seg i løpet av forteljinga.
  • Måten vi blir kjent med personane/karakterane på, og korleis vi får innsikt tankane og kjenslene deira.
Intervju med manusforfattar Mette Marit Bølstad.

Læringsressursar

Samansette tekstar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar