Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som moglegheitChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Språket som moglegheit

Språket tilbyr oss ei mengde verktøy slik at vi kan få sagt alt vi vil – iallfall nesten! Og som overalt elles: Øving gjer meister. Vi må øve på lesing, skriving og munnleg kommunikasjon slik at vi heile tida blir dyktigare språkbrukarar.

Stein i mur med tekst kanskje vi skulle være stille. Foto
Ein bodskap kan formidlast på ulike måtar.

Emne

Språket som moglegheit

 • Kommunikasjon

  Fagkunnskap om kommunikasjon er viktig i arbeidet med språk og tekst. Ord, kroppsspråk, bilete og andre slags teikn er ulike former for kommunikasjon.

 • Vil du overtyde, må du kunne argumentere, du må framstå som truverdig og vekkje dei rette kjenslene hos publikum. Lær om retorikk og argumentasjon!

 • Kunnskap om språklege verkemiddel hjelper deg å gjere formålstenlege og kreative språklege val når du skal seie eller skrive noko.

 • Litt om sjanger

  Ein sjanger er ein modell for korleis vi kan skrive, snakke og oppføre oss i ein bestemd situasjon. Sjangerkunnskap er viktig for ein dyktig språkbrukar.

 • Les om episk, lyrisk og dramatisk dikting og lær å analysere innhald, oppbygnad og verkemiddelbruk.

 • Sakprosa

  Dei fleste tekstane vi les, er sakprosatekstar. Dei har til felles at dei handlar om røyndomen, men kan elles vere svært ulike. Lær meir om dei!

 • Samansette tekstar kombinerer fleire ulike uttrykksmåtar, som tekst, bilete og lyd. Lær særleg om verkemiddelbruk i teikneseriar og filmar.