Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som moglegheitChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Språket som moglegheit

Språket tilbyr oss ei mengde verktøy slik at vi kan få sagt alt vi vil – iallfall nesten! Og som overalt elles: Øving gjer meister. Vi må øve på lesing, skriving og munnleg kommunikasjon slik at vi heile tida blir dyktigare språkbrukarar.

Nærbilde av blå varmluftballong, sett nedenfra. Foto.

Emner

Språket som moglegheit

 • Kommunikasjon

  Fagkunnskap om kommunikasjon er viktig i arbeidet med språk og tekst. Ord, kroppsspråk, bilete og andre slags teikn er ulike former for kommunikasjon.

 • Retorikk og argumentasjon

  Vil du overtyde, må du kunne argumentere, du må framstå som truverdig og vekkje dei rette kjenslene hos publikum. Lær om retorikk og argumentasjon!

 • Språklege verkemiddel

  Kvar gong du skal seie eller skrive noko, må du velje korleis du skal uttrykkje deg. Kunnskap om språklege verkemiddel hjelper deg å gjere formålstenlege og kreative språklege val.

 • Sjanger

  Ein sjanger er ein modell for korleis vi kan skrive, snakke og oppføre oss i ein bestemd situasjon. Sjangerkunnskap er viktig for ein dyktig språkbrukar.

 • Skjønnlitteratur

  Les om episk, lyrisk og dramatisk dikting og lær å analysere innhald, oppbygnad og verkemiddelbruk.

 • Sakprosa

  Dei fleste tekstane vi les, er sakprosatekstar. Dei har til felles at dei handlar om røyndomen, men kan elles vere svært ulike. Lær meir om dei!

 • Samansette tekstar

  Samansette tekstar kombinerer fleire ulike uttrykksmåtar, som tekst, bilete og lyd. Lær særleg om verkemiddelbruk i teikneseriar og filmar.