Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språkhistorie og språkpolitikkChevronRight
 4. Språket i mellomnorsk tidChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Språket i mellomnorsk tid

Oppsummeringsspørsmål om språket i mellomnorsk tid.

Bryggen i Bergen ca 1580. Båter i forkant. Utsnitt av Schoelus-stikket. Illustrasjon.
Bryggen i Bergen, ca 1580

Oppgave 1: Mellomnorsk tid

 1. Nemn to viktige historiske hendingar som vi kan bruke for å markere byrjinga respektive slutten på den mellomnorske perioden.
 2. Kva skjer med talemålet i mellomnorsk tid?
 3. Kva er årsakene til at dansk blir skriftspråk i Noreg?
 4. To konsonantlydar som vi framleis finn i engelsk og islandsk, fell saman med andre lydar i mellomnorsk tid. Kva lydar er dette?
 5. I mellomnorsk tid aukar talet på lånord frå lågtysk. Gi nokre eksempel. Er desse orda i bruk også i dag?
 6. Mellomnorsk lånte også ei rekkje lågtyske prefiks og suffiks (forstavingar og endingar), for eksempel prefiksa an-, for- be-, og suffiksa -bar og -heit. Finn vi desse prefiksa og suffiksa i dagens bokmål og nynorsk?

Oppgave 2: Hvorfor snakkar bergensarane så rart?

Les VG-artikkelen:

Derfor snakker bergensere så rart
 1. Kor lenge var hanseatane i Bergen, og kva gjorde dei der?
 2. Språkforskar Agnete Nesse kallar språktilstanden i Bergen i hansatida for "passiv tospråklegheit". Kva vil dét seie?
 3. På kva for område har bergensdialekten blitt påverka av språket til hanseatane, lågtysk?
 4. Kva for grammatisk endring har spreidd seg frå Bergen til heile landet?

Læringsressursar

Språkhistorie og språkpolitikk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Om vort Skriftsprog

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for kildemateriale.