Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Språkhistorie og språkpolitikkChevronRight
  4. Eigen nasjon – eige språkChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • forstå kvifor språket er ein viktig del av den nasjonale identiteten
  • kjenne til ulike syn som kjem til uttrykk i språkdebatten på 1800-talet, på korleis eit norsk skriftspråk bør utviklast
  • forstå samanhengen mellom språkutvikling og demokrati, og kunne formidle dette skriftleg og munnleg