Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språkhistorie og språkpolitikkChevronRight
 4. Svar på ei eksamensoppgåveChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Svar på ei eksamensoppgåve

I denne oppgåva skal du svare på ei drøftingsoppgåve som vart gitt til eksamen i norsk Vg3.

Vis kva du har lært om å svare på drøftingsoppgåver

Ta utgangspunkt i drøftingsoppgåva som vart gitt til eksamen i 2016. Set deg godt inn i fagtekstane om språkutvikling, og les vedlegga nøye. Bygg opp avsnitta i teksten ut ifrå det du har lært om dette. Hugs at svaret ditt bør ha ei god innleiing og avslutning. Skriv fritt, eller bruk malen ovanfor som skrivestøtte.

Relevante fagtekstar:

Drøftingsoppgåve

Denne oppgåva vart gitt til skriftleg eksamen i 2016:

Vedlegg:

− « Språkbrukaren», kommentartekst av Erlend Lønnum, Språknytt 1-2016

− « Den andre broren min» av Maria Navarro Skaranger, 2015 (utdrag)

− « Er du ish på tida?» av Signe Nilssen, Språknytt 2-2016

Dei tre vedlegga illustrerer utviklingstrekk i det norske språket. I romanen Alle utlendinger har lukka gardiner av Maria Navarro Skaranger møter vi ein eg-forteljar som snakkar eit talemål som blir kalla multietnolekt. Dei to andre tekstane viser kor mykje norsk kan påverkast av engelsk. Skriv ein resonnerande tekst der du drøftar fordelar og ulemper ved at det norske språket blir påverka av andre språk. Bruk eksempel frå vedlegga.

Kommentar: I svaret ditt skal du vise kunnskap om språk og språkutvikling, og det skal kome tydeleg fram at du bruker tekstvedlegga. Du skal vise evne til sjølvstendig refleksjon.

Læringsressursar

Språkhistorie og språkpolitikk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Om vort Skriftsprog

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for kildemateriale.