Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språkhistorie og språkpolitikkChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgåver om norsk språkpolitikk etter 1960

Tilhøva for minoritetsspråklege har stått sentralt i norsk språkpolitikk etter 1960. Kva problemstillingar synest du er viktigast i dag?

Internatskolen for Flyttsame-barn i 1950.
Samiske barn blir undervist i norsk på internatskulen for flyttsamebarn i 1950.

Oppgåver

Les fagteksten Språkdebatt og språkpolitikk frå 1960 til i dag, og svar på spørsmåla.

 1. Forklar desse omgrepa:
  • nasjonalspråk
  • morsmål
  • minoritetsspråk
  • framandspråk
 2. Kva for prinsipp vert slegne fast i stortingsmelding 35, Mål og meining (2007–2008)
 3. Kvifor vedtok Stortinget i 1863 å "fornorske" samar og kvenar?
 4. Les artikkelen Samisk og kvensk i Norge etter 1905. Kva for konsekvensar fekk fornorskingsvedtaket for desse minoritetsgruppene?
 5. Kor mange språkråd har vi i Noreg i dag, og kva for oppgåver har dei?

Oppgåve 2

 1. Kva spørsmål synest du burde stå sentralt i den språkpolitiske debatten i Noreg i dag? Skriv ned tre problemstillingar, og grunngi kort kvifor du meiner desse tre problemstillingane er viktige.
 2. Gå deretter saman i grupper på fire til seks elevar, og samanlikn det de har skrive. Kva for problemstilling synest gruppemedlemmane er den mest interessante? Kva meiner de i gruppa om denne problemstillinga?
 3. Presenter og diskuter denne problemstillinga med dei andre elevane i klassen.

Læringsressursar

Språkhistorie og språkpolitikk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Om vort Skriftsprog

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for kildemateriale.