Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Munnleg kommunikasjonChevronRight
 4. Presentasjonar og foredragChevronRight
 5. HjelpemiddelChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hjelpemiddel

Både tavler, digitale presentasjonsverktøy, filmsnuttar og musikk kan vere gode hjelpemiddel i ein presentasjon.

Kvinne. Presentasjon. PechaKucha. Foto
Kvinne som held ein spesiell type presentasjon som dei kallar PechaKucha 20x20: Talaren skal bruke 20 bilete og har 20 sekunds taletid til kvart bilete.

Hjelp for deg – og for tilhøyrarane

Når du får brukt skrift, teikningar og bilete som støtte for det du seier, skaper du variasjon i framføringa. Lysbilete fungerer dessuten som ei utmerkt hjelp til å hugse.

Tavle

 • Både flipover, krittavle og digital tavle kan du bruke til å notere stikkord undervegs. Her kan du òg improvisere og ta opp innspel frå publikum.
 • Pass på at du ikkje blir ståande og snakke med ryggen til publikum medan du skriv på tavla. Då blir det vanskeleg å høyre kva du seier.
 • Skriv stikkord, elles kan det bli for lange pausar og tilhøyrarane kan miste konsentrasjonen.

PowerPoint og andre presentasjonverktøy

 • Lag eit manus før du begynner med lysbileta, og bygg opp lysbileta etter hovudpoenga i manuset.
 • Bruk få ord på kvart lysbilete og bruk nøkkelord, ikkje heile setningar. Unntak er (korte) sitat.
 • Bruk så få lysbilete som mogleg.
 • Detaljinformasjon gir du munnleg.
 • Skrifta skal vere tydeleg og stor nok, med god kontrast mellom skrift og bakgrunn. Bruk til dømes skriftstorleik 36 punkt, og fontar som Helvetica, Arial, Verdana eller Gill Sans MT.
 • Finn bilete som illustrerer poenga dine. Hugs å oppgi kjelda du har henta bileta frå!
 • Bruk enkel og gjennomført design. Unngå effektar og overgangar, dei berre forstyrrar.
 • Unngå musikk medan du snakkar. Det kan gjere det vanskeleg for tilhøyrarane å konsentrere seg om det du seier. Men skal du vise ein rein biletserie, kan det passe godt med musikk til.
 • Vis gjerne ein filmsnutt dersom han støttar godt opp om det du seier. Pass likevel på at snutten er kort. Det er du som skal ha hovudrolla i presentasjonen!

Visste du...

 • at hjelpemidla som du nettopp har lese om, blir kalla audiovisuelle hjelpemiddel? Ordet audiovisuell er sett saman av "audio" (latin for "eg høyrer") og "visuell" ( latin "som har med synet å gjere"). Audiovisuelle hjelpemiddel forsterkar bodskapen din ved hjelp av lyd og bilete.

Læringsressursar

Presentasjonar og foredrag