Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. ModernismeChevronRight
 5. Oppsummeringsspørsmål: Modernismens mange "ismar"ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Oppsummeringsspørsmål: Modernismens mange "ismar"

Oppsummeringsspørsmål til fagartikkelen om ulike retningar innan modernismen.

Les fagsida "Modernismens mange 'ismar'" og svar på spørsmåla.

 1. Vi kan bruke omgrepet modernisme på to måtar. Forklar kort.
 2. Kva har dei ulike modernistiske retningane felles?
 3. Nemn nokre av desse stilretningane og straumdraga.
 4. Kva for fasar kan vi dele modernismen som periode inn i?
 5. Nemn nokre sentrale tidleg-modernistar.
 6. Korleis prøvde høgmodernistar som Virginia Woolf og James Joyce å skildre røyndommen?
 7. Kva slags litteratur finn vi i Noreg i første halvdel av 1900-talet?
 8. Kva er postmodernisme eit overordna omgrep for?

Tilleggsoppgåve:

Finn ut meir om ei av dei modernistiske retningane som er nemnde i fagteksten, og presenter ho kort (skriv eitt til to avsnitt; ha med to-tre konkrete eksempel).

Læringsressursar

Modernisme

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale