Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. ModernismeChevronRight
 5. Henrik Ibsen: Hedda GablerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Henrik Ibsen: Hedda Gabler

Henrik Ibsen (1828–1906) blir ofte omtalt som ein representant for den kritiske realismen i Noreg. Verk som Et dukkehjem (1879) og Samfundets støtter (1877) har tradisjonelt vore lesne og tolka som tekstar som skulle setje problem under debatt.

Portrett av forfattaren Henrik Ibsen
Henrik Ibsen (1828-1906)

Seinare lesingar av forfattarskapen til Ibsen viser også at fleire av drama hans har klare modernistiske trekk. Dei kan ha innslag av metafiksjon, det vil seie at dei kommenterer seg sjølv som teaterstykke. Dei kan også skildre framandgjorde menneske i ei verd der meining, tru og identitet ikkje lenger er noko fast og opplagt.

Menneske først, kvinne så

Både Nora i Et dukkehjem og Hedda Gabler i stykket med same namn må sjølv skape meining i tilveret. Dei kan ikkje lenger leve som dokker eller trofékoner i eit tradisjonelt mannsdominert samfunn. Dette problemet løyser dei på forskjellige måtar: Nora gjennom konkret handling, og dermed i tråd med modernitetens tru på fornuft, fridom og framsteg, jamvel om framtida hennar er uviss. Hedda derimot mister trua på at livet har ei meining og kan få ei retning. Ho er ei intelligent kvinne, men får ikkje brukt evnene sine på ein konstruktiv måte. I staden manipulerer ho menneska rundt seg, og når ho sjølv risikerer at ein annan skal få makt over henne, skyt ho seg. Vi kan seie at den dempa framtidsoptimismen som vi ser i Et dukkehjem, blir avløyst av modernistisk framandkjensle og pessimisme i Hedda Gabler.

Oppgåve 1

Om Hedda Gabler

Kvifor kan vi seie at dette dramaet er eit modernistisk stykke? Peik på trekk ved både form og innhald.

Oppgåve 2

Sjå nærmare på eit utdrag frå Hedda Gabler

Les første akt av Ibsens drama Hedda Gabler.

 1. Kva slags inntrykk av Hedda som person får du i denne første akta? Grunngi svaret ditt.
 2. Kva kan komme til å skape konfliktar mellom personane? Tenk for eksempel på
  • Hedda og Thea Elvsted
  • Jørgen Tesman og Ejlert Løvborg
  • Tante Julle og Hedda
 3. Samanlikn Hedda og Thea Elvsted som personar, med utgangspunkt i det dei to taler om i første akt.
 4. Hedda og Thea har ulik oppfatning av forholdet dei imellom på "instituttet" (ein skole for jenter frå dei høgare samfunnslaga). Kva for ein versjon av fortida trur du mest på, og kvifor?

Læringsressursar

Modernisme

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale