Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. ModernismeChevronRight
  5. Romanen: Frå indre røyndom til medierøyndomChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Vel nokre oppgåver i denne læringsstien som du vil jobbe spesielt med.

Når du har fullført læringsstien, skal du

  • vite kva som kjenneteiknar modernistisk og postmodernistisk litteratur
  • kjenne til nokre sentrale modernistiske og postmodernistiske romanar
  • kunne peike på modernistiske trekk i romanar av Knut Hamsun og Tarjei Vesaas
  • kunne peike på nokre postmodernistiske trekk i romanane til Erlend Loe