Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. ModernismeChevronRight
  5. Lag eit portrett av ein litterær figurChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Lag eit portrett av ein litterær figur

Lag eit fotoportrett av hovudpersonen i eit litterært verk som har gjort inntrykk på deg. Oppgåva kan gjerne brukast som ei tverrfagleg oppgåve i norsk og mediefag.

Fotografen Signe Marie Andersen har laga eit fotoportrett av den litterære figuren Den unge mannen i Jon Fosse sitt drama Dei døde hundane.

Oppdrag

Vel eit modernistisk eller postmodernistisk litterært verk som har gjort inntrykk på deg.Lag eit fotoportrett av den litterære hovudpersonen. Vel gjerne ein klassekamerat eller ein annan person som du kjenner godt, som modell. Lag nokre skisser som viser kva for mimikk og positur personen skal ha.Tenk nøye gjennom kor du vil ta biletet, korleis lystilhøva skal vere, og korleis du vil plassere personen i høve til bakgrunnen.Skjer til biletet i Picasa eller eit anna fotoredigeringsprogram. Du kan også vurdere om biletet skal vere i fargar eller svart-kvitt.Læringsressursar

Modernisme

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale