Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. OpplysningstidaChevronRight
 5. Kvinnesyn i Holbergs epistlarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Kvinnesyn i Holbergs epistlar

Spørsmål til teksten "Om Fruentimmerselskab" av Ludvig Holberg.

"The Cotillion Dance" av James Caldwell. Fargetrykk.
«The Cotillion Dance» (James Caldwell 1771). Rokokkostilen oppstod i Frankrike i 1720-åra.

Spørsmål til ein epistel av Ludvig Holberg

Les utdraget Om fruentimmerselskab frå Holbergs Epistler.

 1. Kvifor trivst Holberg betre i lag med kvinner enn med menn?
 2. Kva tema er kvinner opptekne av, ifølgje Holberg?
 3. Holberg skriv at selskap med menn gir han hovudbry. Kvifor?
 4. Kva trur du Holberg meiner med ordet «Pølse-Snak»?
 5. Korleis oppfattar du kvinnesynet til Holberg, slik det kjem til uttrykk i denne teksten?
 6. Samanlikn omtalen av kvinner i denne teksten med omtalen av kvinner i utdraget frå Peder Paars og i romanen Niels Klims underjordiske rejse. Kva tenkjer du no om Holberg sitt kvinnesyn?
 7. Les Hilde Sandvik sin artikkel i studenttidsskriftet Fortid: Kvinnesyn på 1700-tallet
  • Korleis såg folk flest på kvinner på 1700-talet?
  • Kva tankar hadde opplysningsfilosofen Rousseau om kvinna sin natur og plass i samfunnet?
  • Korleis skildrar Sandvik Holberg sitt kvinnesyn i artikkelen sin?

Læringsressursar

Opplysningstida

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale