Hopp til innhald

Norsk

Tekst i kontekst

Dikt, forteljingar og skodespel, men også saktekstar, gir oss innblikk i korleis menneske har levd, tenkt og følt til ulike tider. Leseopplevingar kan gjere oss glade, ettertenksame, triste eller sinte – og alltid litt klokare!

Opplysningstida

Frå midten av 1400-talet ser vi dei første teikna på ei utvikling i Europa som vi med eit overordna omgrep kallar for det moderne prosjektet. Denne utviklinga skyt fart på 1700-talet og varer heilt fram til vår eiga tid. Epoken er prega av rasjonalitet, framstegstru og optimisme.

Læringsressursar

Opplysningstida

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Kjeldemateriale