Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Humanisme og renessanseChevronRight
 5. Helvetet i moderne medietekstarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Helvetet i moderne medietekstar

Korleis bli helvetet framstilt i moderne norske medietekstar? Og korleis blir ordet helvete brukt i daglegtalen?

Illustrert bokside frå Den gudommeliege komedie.Faksimile.
Illustrert utgåve av Dante sitt diktverk «Den gudommelege komedien»

Oppgåve 1

Spelet Dante's Inferno byggjer på Dante sitt diktverk Den gudommelege komedien.

Sjå på PlayStation-klippet PlayStation 3 Dante's Inferno

NB! Dataspelet har 18-årsgrense.

 1. Kva for likskap finn du mellom Dantes skildring av helvetet i Den guddommelege komedien og helvetet slik det blir framstilt i Dante's Inferno?
 2. Veit du om andre filmar og dataspel som byggjer på tekstar frå norsk eller europeisk mellomalder?
 3. Kvifor er det populært å bruke allusjonar til mellomaldertekstar i underhaldningsindustrien i den vestlege verda i dag?
ordet helvete brukt i ulike sammenhenger. Kollasj.

Oppgåve 2

 • Skriv inn søkjeordet «helvete» i søkjefelta til nettavisene VG og Vårt Land.
 • Skriv ned titlane på fem avisartiklar i kvar avis som inneheld ordet helvete.
 • Kva handlar artiklane om?
 • Og kva legg journalistane i omgrepet helvete i dei ulike tekstane?
 • Er det forskjell på korleis omgrepet helvete blir brukt i dei to avisene?
 • Kva består i så fall forskjellane i?

Oppgåve 3

Ein enkét er eit intervju der mange personar svarar på same spørsmål.

 • Gå saman to og to og lag ein enkét der de spør ti personar om kva dei legg i omgrepet «helvetet». Vel personar som tilhøyrer ulike miljø og aldersgrupper.
 • Presenter enkéten for klassen. Kva fortel alle enkétane om korleis omgrepet «helvetet» blir brukt i dag?

Læringsressursar

Humanisme og renessanse

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale