Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Humanisme og renessanseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Samanlikn to mellomaldertekstar

Les fagtekstane om visjonslitteratur, Divina Commedia (Den guddommelege komedien) og Draumkvedet. Dersom du treng meir informasjon for å løyse oppgåvene, kan du også lese fordjupingstekstar om temaet på Internett.

Dante og Vergil i Helvete. illustrasjon.
Dante og Vergil i helvetet. Biletet er frå 1822, og det er måla av den franske kunstnaren Eugène Ferdinand Victor Delacroix.

Oppgåve 1

 1. Korleis vert dei tre stadia som dødsriket er delt inn i, omtalte i Draumkvedet og i Den guddommelege komedien?
 2. Kvar er desse førestellingane henta frå?
 3. Finn eksempel på førestellingar i Draumkvedet som har opphav i norrøn mytologi.
 4. I Den guddommelege komedien er helvetet delt inn i ni sirklar. Kven held til der?
 5. Oppstiginga gjennom skjærselden er delt inn i sju terrassar. Kva er grunnen til det?
 6. Kva for likskapar finn du mellom skildringane av dødsriket i Draumkvedet og i Den guddommelege komedien?

Oppgåve 2

Diskuter i klassen:

 • Finst det eit liv etter døden?
 • Kva kan ein byggje ei slik overtyding på?
 • Korleis kan trua på eit liv etter døden verke inn på handlingane våre?

Læringsressursar

Humanisme og renessanse

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Dekameronen

 • SubjectMaterialFagstoff

  Renessansen - oppgangstid i Europa

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Helvete før og no

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale