Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Humanisme og renessanseChevronRight
 5. Samanlikn to mellomaldertekstarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Samanlikn to mellomaldertekstar

Les fagtekstane om visjonslitteratur, Divina Commedia (Den guddommelege komedien) og Draumkvedet. Dersom du treng meir informasjon for å løyse oppgåvene, kan du også lese fordjupingstekstar om temaet på Internett.

Dante og Vergil i Helvete. illustrasjon.
Dante og Vergil i helvetet. Biletet er frå 1822, og det er måla av den franske kunstnaren Eugène Ferdinand Victor Delacroix.

Oppgåve 1

 1. Korleis vert dei tre stadia som dødsriket er delt inn i, omtalte i Draumkvedet og i Den guddommelege komedien?
 2. Kvar er desse førestellingane henta frå?
 3. Finn eksempel på førestellingar i Draumkvedet som har opphav i norrøn mytologi.
 4. I Den guddommelege komedien er helvetet delt inn i ni sirklar. Kven held til der?
 5. Oppstiginga gjennom skjærselden er delt inn i sju terrassar. Kva er grunnen til det?
 6. Kva for likskapar finn du mellom skildringane av dødsriket i Draumkvedet og i Den guddommelege komedien?

Oppgåve 2

Diskuter i klassen:

 • Finst det eit liv etter døden?
 • Kva kan ein byggje ei slik overtyding på?
 • Korleis kan trua på eit liv etter døden verke inn på handlingane våre?

Læringsressursar

Humanisme og renessanse

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale