Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Humanisme og renessanseChevronRight
 5. Presenter eit fagleg tema for klassenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Presenter eit fagleg tema for klassen

Læreplanen i norsk seier at du skal øve deg i å halde foredrag, presentasjonar og talar. I tillegg skal du kunne «lytte til, vurdere og gi rettleiande tilbakemelding på andre sine munnlege presentasjonar».

Nokre enkle tips når du skal presentere eit fagleg emne

Oppdrag – fase ein

Du skal førebu og halde ein presentasjon for klassen der du samanliknar vilkåra for kjærleik slik dette blir framstilt i to tekstar frå ulike tidsepokar:

 • renessansedramaet Romeo og Julie
 • musikalen West Side Story

I samband med presentasjonen skal du vise visuelle eksempel i form av stillbilete og videoklipp som streker under poenga dine. Presentasjonen skal vare i ca. 10–15 minutt.

Oppdrag – fase to

Be om kortfatta tilbakemelding frå medelevar og/eller lærar på følgjande:

 • ein ting som var bra i presentasjonen din
 • forslag til eitt betringspunkt

Oppdrag – fase tre

Deretter ber du alle utføre denne refleksjonsøvinga:

 1. Skriv ned tre moment som du har lært av denne presentasjonen.
 2. Ta fram to moment som du synest var vanskeleg å forstå, og be ein medelev forklare kva det tyder.
 3. Skriv ned eitt moment som du ønskjer å lære meir om. Tenk over kor og korleis du kan lære meir om dette.

Læringsressursar

Humanisme og renessanse

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Renessansen - oppgangstid i Europa

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Helvete før og no

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale