Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Humanisme og renessanseChevronRight
 5. Presenter eit fagleg tema for klassenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Presenter eit fagleg tema for klassen

Læreplanen i norsk seier at du skal øve deg i å halde foredrag, presentasjonar og talar. I tillegg skal du kunne «lytte til, vurdere og gi rettleiande tilbakemelding på andre sine munnlege presentasjonar».

Nokre enkle tips når du skal presentere eit fagleg emne

Oppdrag – fase ein

Du skal førebu og halde ein presentasjon for klassen der du samanliknar vilkåra for kjærleik slik dette blir framstilt i to tekstar frå ulike tidsepokar:

 • renessansedramaet Romeo og Julie
 • musikalen West Side Story

I samband med presentasjonen skal du vise visuelle eksempel i form av stillbilete og videoklipp som streker under poenga dine. Presentasjonen skal vare i ca. 10–15 minutt.

Oppdrag – fase to

Be om kortfatta tilbakemelding frå medelevar og/eller lærar på følgjande:

 • ein ting som var bra i presentasjonen din
 • forslag til eitt betringspunkt

Oppdrag – fase tre

Deretter ber du alle utføre denne refleksjonsøvinga:

 1. Skriv ned tre moment som du har lært av denne presentasjonen.
 2. Ta fram to moment som du synest var vanskeleg å forstå, og be ein medelev forklare kva det tyder.
 3. Skriv ned eitt moment som du ønskjer å lære meir om. Tenk over kor og korleis du kan lære meir om dette.

Læringsressursar

Humanisme og renessanse

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale