Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Humanisme og renessanseChevronRight
  5. DekameronenChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har følgt denne læringsstien, skal du:

  • ha kjennskap til renessansediktaren Boccaccio og diktverket  Dekameronen
  • ha kjennskap til opphavet til den skjønnlitterære novella
  • ha lese og lytta til to noveller frå Dekameronen og svart på spørsmål knytt til teksten
  • ha samanlikna krava til ei novelle frå 1300-talet med krava til ei moderne novelle