Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Humanisme og renessanseChevronRight
 5. Ei vandring gjennom dødsriketChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Etter å ha følgt denne læringsstien skal du:

 • ha kunnskap om visjonslitteratur i mellomalderen
 • kjenne til og ha lytta til utdrag frå Den guddommelege komedien og kunne setje diktverket inn i ein samfunnsmessig og litterær samanheng
 • kjenne til og lese utdrag frå visjonsdiktet Draumkvedet
 • kunne samanlikne Draumkvedet og Den guddommelege komedien
 • kjenne til førestillingar om helvetet i ulike kulturar og tidsperiodar
 • kunne samanlikne framstillinga av helvetet i renessansen med måten helvetet vert framstilt på i moderne medietekstar
 • kunne skrive ein strukturert tekst på sidemål om eit norskfagleg emne