Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Humanisme og renessanseChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Humanisme og renessanse

Frå seinmellomalder til renessanse

Perioden 1300 til 1500 er ei overgangstid i Europa som til vanleg blir kalla for seinmellomalder. Men allereie på 1300-talet oppstår det i Italia ei fornya interesse for antikkens kunst, filosofi og kultur, og det mellomalderske verdsbilete blir ikkje lenger godteke utan vidare. Dette er begynninga på renessansen, den kulturhistoriske epoken som etter kvart avløyser mellomalderen og som innleier den moderne tid.

Humanisme

Den nye utviklinga fører til at lærde og vitskapsmenn set søkjelyset på mennesket sin egenverdi, fridom og handlekraft. Alle sider ved mennesket, både åndelege, fysiske og sosiale, blir no undersøkte. Denne åndsretninga innanfor renessansen kallar vi humanisme (av latin humanus, "menneskelig")

Utpå 1400-talet begynner dei nye tankane å få gjennomslag også nord for Alpane, men til Noreg kjem dei humanistiske impulsane først midt på 1500-talet.

Læringsressursar

Humanisme og renessanse

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale