Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Norrøn tidChevronRight
 5. Norrøn mytologiChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Norrøn mytologi

Oppsummeringsspørsmål om norrøn mytologi.

Oppgåve 1

Norrøn mytologi

 1. Kva er den viktigaste kjelda vår til den norrøne gudelæra?
 2. Kven er hovudmotstandarane i gudeverda i norrøn mytologi?
 3. Kva for ei rolle har treet Yggdrasil i den norrøne mytologien?
 4. Gi ein kort karakteristikk av Odin, Tor og Loke.
 5. Kva er ragnarok?
 6. Kven herskar over dødsriket?
 7. Kva skjer ifølgje mytologien med modige krigarar som døyr på slagmarka?

Oppgåve 2

To forteljingar om dei norrøne gudane

 1. Tenarane til guden Tor heiter Tjalve og Roskva. Korleis blei dei tenarane hans?
 2. Korleis gjekk det til at Balder blei drepen?

Oppgåve 3

Mytiske skikkelsar, gjenstandar og stader

 1. Biletet nedanfor viser framsida av eit islandsk manuskript frå 1666. Er dette Den eldre Edda eller Den yngre Edda?
 2. Kva for skikkelsar, gjenstandar og stader kan du kjenne igjen?
 3. Forklar kort kva for eigenskapar eller funksjonar dei har.
Framside av Edda-manuskript
Edda-manuskript fra 1666

Læringsressursar

Norrøn tid

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for vurderingsressurs.

SubjectEmne

Kildemateriale