Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Norrøn tidChevronRight
 5. Oppgaver om islendingesogeneChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Oppgaver om islendingesogene

Dei islandske ættesogene skildrar eit samfunn der strid og konflikt er vanleg. Det er stor grad av realisme og objektivitet i framstillinga, og persongalleriet er stort.

Utsikt fra underjordisk gang til islandsk landskap og mann med hjelm. I forgrunnen en oppslått bok. Foto.

Oppgåve 1

Oppgåve 2

Samfunnet som blir skildra i ættesogene

 1. Korleis var samfunnet på Island organisert på 900-talet?
 2. Kva slags rettssystem fanst det?
 3. Kvifor var den enkelte avhengig av slekt og venner?
 4. Æresomgrepet var viktig i ættesamfunnet. Kva var æra knytt til?
 5. Kva slags stilling hadde kvinnene i dette samfunnet?

Oppgåve 3

Soga om Gisle Sursson

Lytt til føredrag om Gisle-soga med litteraturforskar Daniel Haakonsen:

Sagaen om Gisle Sursson

0:00
Sagaen om Gisle Sursson
 1. Kva er hovudmotivet i soga?
 2. Kven er dei viktigaste personane, og korleis er dei knytte til kvarandre?
 3. Torkjell overhøyrer ein samtale mellom Aud og Åsgjerd. Kva avslører denne samtalen?
 4. Kva for ei symbolsk tyding hadde det å skjere skjorte til ein mann?
 5. Korleis reagerer Torkjell på det han får vite?
 6. Gisle drøymer at Vestein blir drepen. Kvifor fortel han ikkje denne draumen til nokon?
 7. Er det tilfeldig at Vestein til slutt døyr?

Læringsressursar

Norrøn tid

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for vurderingsressurs.

SubjectEmne

Kildemateriale