Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Norrøn tidChevronRight
 5. Norrøn litteraturChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Norrøn litteratur

Oppgåver om ulike verk i norrøn litteratur.

Ingolf peker hvor setestolpene skal stå. Illustrasjon.
Kva for ei øy blir også kalla sagaøya, og kvifor har øya fått dette namnet?

Oppgåve 1

 1. Forklar omgrepet norrøn litteratur.
 2. Den norrøne litteraturen blei opphavleg tradert (overført) munnleg. Når, kvar og korleis blei han skriven ned?
 3. Blei dikta i Den gamle Edda opphavleg riste i runer?
 4. Er all norrøn litteratur norsk?
 5. Høyrer det norrøne språket til det austnordiske eller det vestnordiske språkområdet?
 6. Kva for ei rolle speler Island i den norrøne litteraturhistoria?
 7. Rekn opp dei verka som høyrer med til den norrøne litteraturen.

Oppgåve 2

Meir om den norrøne litteraturen

Den eldre Edda

 1. Kva er Den eldre Edda?
 2. Dikta i Den eldre Edda blir delte inn i to grupper. Nemn dei to gruppene.
 3. Kva heiter dei tre mest kjende dikta frå Den eldre Edda?

Skaldekvad

 1. Kva er ein skald?
 2. Kva meiner vi med at skaldekvada er brukslyrikk?
 3. Kven var Egil Skallagrimsson?
 4. Lytt til lydfila om skaldedikting på side 8 i periodeomtalen Norrøn tid (i Tidslinja), og finn nokre fleire opplysningar om skaldar og skaldekvad.

Den yngre Edda og Heimskringla

 1. Kven har skrive Den yngre Edda og Heimskringla? Kva slags bakgrunn hadde denne mannen?
 2. Kva handlar Den yngre Edda om?
 3. Og kva er innhaldet i Heimskringla?
 4. Er Heimskringla eit sakprosaverk?

Islendingesogene

 1. Kva handlar islendingesogene om?
 2. Nemn tre kjende islendingesoger.
 3. Kor mange islendingesoger kjenner vi til?

Kristen litteratur

 1. Det blei også skrive kristen litteratur i norrøn tid. Kva slags sjangrar omfattar denne litteraturen?
 2. Kva slags tekstar finn vi i Gammalnorsk Homiliebok?

Høvisk litteratur

 1. Kva meiner vi med høvisk litteratur?
 2. Gi eksempel på høvisk litteratur.
 3. Kva for rolle spelte kong Håkon Håkonsson for formidlinga av den høviske litteraturen?
 4. Kva handlar boka Kongsspegelen om?

Læringsressursar

Norrøn tid

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for vurderingsressurs.

SubjectEmne

Kildemateriale