Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Norrøn tidChevronRight
  5. Tre skriveoppgåver om æreChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Tre skriveoppgåver om ære

Samanlikn den rolla ære og hemn speler i ættesogene med tilsvarande tankar i vår eiga tid. Vel ei eller fleire av skriveoppgåvene.

Fingre som skriver på tastatur. Fotografi.

Lag eit resymé

Skrivetips: Resymé

Tekst 1

Dagbladet: Hevn og ære i Njåls saga

Tekst 2

Forskning.no: Æresdrap – en europeisk tradisjon?

  • Lag eit kort resymé av dei to artiklane.
  • Kva fortel artiklane om bakgrunnen for æresdrap i antikken og i norrøn tid?

Skriv ein fagartikkel

Skrivetips: Under lupen: Fagartikkel

Tekst 3

Lytt til radiodokumentaren om drapet på kurdiske Fadime: Sveriges radio: Mordet på Fadime

Tekst 4

Les intervjuet med Unni Wikan, som har forska på dette drapet: Klassekampen: Kaster nytt lys over æresdrap

Skriv ein fagartikkel på ca. 300 ord om

  • kva som skjedde med Fadime
  • korleis Wikan forklarer det som skjedde

Skriv eit essay

Skrivetips: Essay

Skriv eit essay på ca. 600 ord der du gjer greie for ære og hemn som motiv i norrøn litteratur, og i kva grad dette pregar måten menneske tenkjer på i vår tid.

Læringsressursar

Norrøn tid

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

  • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for vurderingsressurs.

SubjectEmne

Kildemateriale