Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Norrøn tidChevronRight
 5. Kva fortel teksten om forfattar og samtid?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Kva fortel teksten om forfattar og samtid?

Dei førestillingene vi har skapt oss om historiske personar og hendingar, har vi både frå fiksjonstekstar og sakprosatekstar.

Samanlikn tre tekstar med temaet «krosstog»

Skriv eit kortsvar på 250 ord der du samanliknar tre av tekstane i tekstutvalet «Det går alltid eit krosstog». Du vel sjølv tekstane. Minst ein av tekstane du vel, skal vere ein fiktiv tekst, og minst ein skal vere ein sakprosatekst. Sakprosatekstar kan vere lærebøker, oppslagsverk, avisartiklar og bloggar. Fiksjonstekstar kan vere soger, romanar, folkeviser, spelefilmar og revynummer.

I sammanlikninga skal du leggje vekt på

 • kven avsendaren er, og kven teksten truleg er laga for
 • føremålet med teksten, og kva samanheng han er blitt til i
 • korleis temaet «krosstog» blir handsama
 • kva teksten avslører om den politiske/ideologiske ståstaden til avsendaren
 • i kva grad teksten er prega av tenkjemåtar og samfunnstilhøve i samtida

Læringsressursar

Norrøn tid

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for vurderingsressurs.

SubjectEmne

Kildemateriale