Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Norrøn tidChevronRight
  5. Snorres kongesogerChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • ha kjennskap til Snorre Sturlason, og til Snorres kongesoger
  • ha kjennskap til Olav Haraldsson som historisk person, og til Soga om Heilag-Olav
  • ha lese og lytta til utdrag frå Soga om Heilag-Olav, og kunne identifisere typiske trekk ved språkbruk og forteljemåte
  • ha kjennskap til den katolske Olav-kultusen, og kunne samanlikne forteljingar om Heilag-Olav med forteljingar om martyrar frå vår tid