Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Norrøn tidChevronRight
 5. Heltedikt og gudediktChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du:

 • vite kva som kjenneteiknar eit heltedikt
 • ha kjennskap til tyske, franske og gammalengelske nasjonalepos
 • ha kjennskap til heltedikt og gudedikt i norrøn litteratur
 • ha øvd på å dramatisere ei mytisk forteljing og gitt tilbakemelding på andres munnlege prestasjonar
 • ha funne samanhengar mellom forteljemåtar og verdiar i gamle helte- og gudedikt og forteljemåtar og verdiar i tekstar frå vår eiga tid
 • ha skrive ein strukturert tekst