Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Samisk og kvensk litteratur og kulturChevronRight
 5. Diskuter påstandar om samisk litteraturChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Diskuter påstandar om samisk litteratur

Kunnskap om samanhengen ein tekst er skriven i, kan hjelpe oss til å forstå han betre. Samstundes er det slik at dersom vi set merkelappar på litteratur, kan det påverke måten vi oppfattar han på.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Tre studenter diskuterer samisk litteratur. Tegning.

Sit i grupper på fire. De skal ta stilling til og deretter diskutere påstandane nedanfor.

Hugs å grunngi standpunkta dykkar på ein sakleg måte. Det styrkjer også truverdet dykkar om de evnar å sjå saka frå fleire sider. Trekk gjerne inn poeng frå tekstane de har lese (og sett) om samisk litteratur.

 1. Berre samar kan forstå samisk litteratur.
 2. Ein tekst kan gjerne lesast og tolkast utan at vi veit noko som helst om bakgrunnen til forfattaren eller om samanhengen (konteksten) teksten er skriven i.
 3. Dess meir du veit om konteksten ein tekst er skriven i, dess større er sjansen for at du klarer å forstå teksten.
 4. Typiske tema i samisk litteratur er kjønnsroller, modernisering av samfunnet og motsetningar mellom by og land.
 5. Naturen er eit viktig motiv og symbol i samisk litteratur.
 6. Samisk litteratur tematiserer ofte forholdet og spenningar mellom minoritets- og majoritetssamfunn.
 7. Å få merkelappen “samisk litteratur” kan føre til at litteraturen ikke vert anerkjend på lik linje med annan litteratur.
 8. Å lese litteratur skriven av personar frå minoritetskulturar er viktig for å øve opp empati og for å verte medviten på moglege skeivheiter i samfunnet vårt.
 9. Eit eige språk og ein eigen litteratur er viktig for identiteten. Det gjeld både for enkeltmenneske og for grupper.
Sist oppdatert 12.09.2018
Tekst: Jorunn Øveland Nyhus (CC BY-SA)

Læringsressursar

Samisk og kvensk litteratur og kultur

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Kjeldemateriale