Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Samisk og kvensk litteratur og kulturChevronRight
  5. Samisk litteratur i kontekstChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Læringsmål

Etter å ha jobba med denne læringsstien skal du

  • vite korleis vi kan tolke tekstar i lys av konteksten dei er skrivne i
  • kjenne til nokre gjennomgåande motiv og tema i samisk litteratur
  • forstå kva språk og litteratur har å seie for identitet og tilhøyrsle