Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Nordisk litteraturChevronRight
  5. Populærmusikk fra VittulaChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Populærmusikk fra Vittula

Tekstutdraga som du finn på denne sida, er henta frå den norske utgåva av Mikael Niemis roman Populärmusik från Vittula (2000). Boka er omsett til norsk av Erik Krogstad og utgiven på Pax forlag.

Intervju med den svenske forfattaren Mikael Niemi. Han vaks sjølv opp i Pajala og kjenner miljøet i Tornedalen frå innsida.

Romanen Populærmusikk fra Vittula

Hovudpersonen i boka er guten Mattis. Han veks opp i Pajala i Tornedalen. På folkemunne vert området kalla for Vittula, som tyder "Fittemyra".

Tornedalen er eit trespråkleg samfunn. Her vert det snakka både svensk, samisk og meänkieli. Meänkieli er ein finsk språkvariant som har mykje felles med kvensk. Den finsktalande minoriteten i Sverige fekk først på 1970-talet høve til å lære sitt eige språk på skulen.

Romanen består av mange fantastiske forteljingar som ligg i grenseland mellom verkelegheit og fantasi. Niemi har sjølv vokse opp i Pajala og skildrar livet i avkroken Vittula med humor og varme.

Tekstutdrag

Populærmusikk fra Vittula - Kapittel 1

Filer

Populærmusikk fra Vittula - Kapittel 4

Filer

Filmtrrailer (svensk tale): Populärmusik från Vittula (2004)

Læringsressursar

Nordisk litteratur

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale