Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Nordisk litteraturChevronRight
  5. Jeppe Aakjær: AftenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Jeppe Aakjær: Aften

Den danske forfattaren Jeppe Aakjær (1866–1930) skreiv dikt, noveller og skodespel. Fleire av dikta er tonesett. Songane "Jens Vejmand" og "Jeg er havren" er mykje brukt i norske songbøker.

gul kornåker i solnedgang. foto.

Oppgåve1

Les teksten Aften av den danske forfattaren Jeppe Aakjær. Set teksten om til norsk. Pass på at diktet framleis har fast rim og rytme.

Oppgåve 2

  1. Lag ein samansett tekst der du kombinerer diktet med utvalde bilete. Du kan bruke eigne fotografi, eller bilete som du finn på Internett. Dersom du har høve til det, kan du også leggje til eit musikkspor.
  2. Presenter forteljinga for klassen ved hjelp av PowerPoint, PhotoStory eller eit anna digitalt verktøy om eignar seg når du skal lage ei digital forteljing.
  3. Diskuter i klassen: Kva for meirverdi får teksten når diktet blir kombinert med lyd og bilete?

Læringsressursar

Nordisk litteratur

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale