Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Romantikk og realismeChevronRight
  5. Hysterisk realisme og postmodernismeChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • vite kva som kjenneteiknar litteratur som blir omtalt som "hysterisk realisme"
  • kjenne til nokre litterære verk i denne kategorien
  • vite kva som kjenneteiknar postmodernistisk litteratur, og forstå samanhengen mellom hysterisk realisme og postmodernisme
  • kunne gjennkjenne realistiske og postmoderne trekk i tekstar av Olaug Nilsen, Tore Renberg og Karl Ove Knausgård